menu zeleny modry zluty fialovy oranzovy cerveny

Mateřská škola Klíček, Hradec Králové

informace pro rodiče

Provoz školy je od 6,15 hod. (nově) do 16,45 hod.
Škola je uzamčena v době od 8,15 - 11,30 (11,45 u 3.roč.) a od 13,00 do 14,00 hod.
V tuto dobu Vám bude škola otevřena elektronickými vrátnými. Příchod dětí nejlépe  do 8,00 hod, nejpozději do 8,15 hod.

Školné pro školní rok 2020/2021 činí 600.- Kč měsíčně, záloha na stravu činí 780.- Kč. Celkovou částku ve výši 1380.- Kč rodiče poukáží na účet školy 19135511/0100 vždy do začátku daného měsíce. V případě nedostatečného zůstatku finančních prostředků na stravném a školném z minulého školního roku, uhradí rodiče částku již před nástupem dítěte do MŠ, totéž platí pro nové nastupující děti. Děti, které do 31.8. dovrší 5 let , od 1.9. nehradí až do nástupu do základní školy částku za školné ( děti s odkladem školní docházky též školné neplatí). Na účet školy je rodiči hrazena pouze záloha na stravné ve výši 780.- Kč. U těchto dětí, které od 1.9. do 31.8. stávajícího školního roku dovrší 7 let je stanovena   vyšší částka za stravné - 41.- Kč na den. Celková záloha proto musí činit  850.- Kč. Školné, které nebude uhrazeno jako součást zálohy je nutné zaplatit nejpozději do 15. daného měsíce. Pro platbu má každé dítě přidělen variabilní symbol. Stejný variabilní symbol je používán i při dalších platbách za dítě (např. škola v přírodě - do poznámky příjemnce, prosím, uvádějte název akce a jméno dítěte). Pokud dítě disponuje velkým přeplatkem na stravném, mohou rodiče uhradit mimořádné platby (např. za ŠVP) převodem z účtu stravného a to prostřednictvím písemné žádanky, kterou si vyzvednou na třídě u učitelek nebo v kanceláři u vedoucí školní jídelny paní Lukšíčkové. Vyplněnou žádanku odevzdají stejně tak, buď učitelkám na třídě nebo paní Lukšíčkové.

Při nedostatečném množství finančních prostředků na stravování nemůže dítě do mateřské školy docházet.

Zůstatky za stravné jsou převáděny na nový školní rok, pouze v případě požadavku rodiče může dojít k jejich vrácení i v průběhu školního roku. Po ukončení docházky do MŠ jsou  zbylé přeplatky zaslány v druhé polovině  září následujícího školního roku zákonným zástupcům na jejich účty, z kterých zasílali platby na úhradu stravného a školného.  Pokud dítě ukončí docházku do mateřské školy v průběhu roku, přeplatky jsou vráceny v druhé polovině následijícího měsíce. Pokud rodič požaduje osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání musí doložit rozhodnutí o přiznání sociálních dávek (např. příspěvek na bydlení) a vyplněnou žádost. Tiskopis žádosti obdrží ve své třídě, v ředitelně, v kanceláři školní jídelny nebo na www.stránkách v části „Soubory ke stažení“ Odhlašování a přihlašování obědů, případně odpoledních svačin je možné provádět prioritně prostřednictvím webové aplikace odhlaska.cz, telefonicky na tel. čísle školní jídelny 495261082 nebo 725796261, písemně na lístečcích u vchodových dveří pavilonu, nebo osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny (vždy do 12.30 na následující den). V první den nepřítomnosti je možnost si přihlášený oběd vyzvednout na třídě dítěte v době zahájení výdeje oběda  11.30 hod ZK a MK a v 11.45 hod ŽK, FK, OK, ČK. Pozor na vyšší cenu stravy od druhého dne nepřítomnosti dítěte v mateřské škole, činí 81.- Kč  a u dětí s odkladem školní docházky 85.- Kč.  Při nepřítomnosti dítěte v MŠ přesahující 14 dnů má rodič povinnost dítě omluvit ( priorotně prostřednictvím aplikace Naše MŠ, nebo tiskopisem, který  si může vyžádat ve třídě u učitelky, v ředitelně školy, v kanceláři vedoucí školní jídelny, případně na www. stránkách naší školy - Soubory ke stažení - Omluvenky ). Omluvenku rodič předá učitelce na třídě. Nepřítomnost  dítěte, které vykonává povinnou předškolní docházku, je zákonný zástupce povinnen omluvit do tří dnů nepřítomnosti dítěte. Dítě, které vykonává povinnou předškolní docházku musí být v MŠ denně přítomno v čase od 8.15 hod do 12.15 hod.

V případě potřeby konzultace s ředitelkou školy lze předem dohodnout termín schůzky na tel. čísle 725796262 nebo emailu novakova@msklicekhk.cz. Naše mateřská škola je pojištěna -  úrazy dětí, na ztráty věcí atd.

Co potřebují děti s sebou do školky...

 • Bačkorky s bílou podrážkou (ne pantofle ani cvičky)
 • Pyžamo
 • Oblečení do třídy (zástěrka – zapínání dopředu, případně sukýnka do pasu, hrací kalhoty do pasu, legíny)
 • Oblečení na pobyt venku
 • Náhradní oblečení do sáčku v šatně (punčochové kalhoty, spodní prádlo, tričko)
 • Pro osobní hygienu dítěte:
 • Jedno balení papírových kapesníků (vytahovací z krabičky)
 • Jedno balení  vlhčených kapesníčků
 • 10 balíčků balených papírových kapesníků
 • Plastový nebo porcelánový hrníček s obrázkem pro pitný režim, podepsán permanentním fixem
 • Vše prosíme podepsat