menu zeleny modry zluty fialovy oranzovy cerveny

Mateřská škola Klíček, Hradec Králové

aktuality

Fotografování

1.10. a 2.10. máme nabídku fotografování v MŠ,nabídka je vyvěšena v šatně.Fotit se budou jen přihlášené děti.
zveřejněnil: 17.09.2020 Jeníkovská Hana


Příspěvky

Vážení rodiče,po písemném hlasování o příspěvku spolku rodičů oznamujeme,že v úterý 30.9.a 1.10.budeme ve třídě vybírat příspěvky za 1 dítě 300kč, za sourozence 200kč.Prosíme nepřítomné,aby přišli zaplatit.
zveřejněnil: 17.09.2020 Jeníkovská Hana


Opatření - Covid 19 - vzhledem k dětem

Opatření v souladu s nařízením vlády a příslušných ministerstev vzhledem k dětem – platnost od 1. 9. 2020 - Do MŠ budou přijímány pouze děti zdravé, bez známek infekčního onemocnění. - Pokud se u dítěte vyskytují přetrvávající příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je mu umožněn vstup do budovy pouze v případě, prokáže-li prostřednictvím potvrzení praktického lékaře, že netrpí infekční nemocí. - Dítě bude mít ve svých věcech každý den k dispozici podepsanou ROUŠKU pro případ rychlého zamezení případného šíření nemoci. Bc. Kateřina Nováková, ředitelka školy
zveřejněnil: 30.08.2020 Nováková Kateřina Bc.


Opatření - Covid 19 - vzhledem k rodičům a návštěvám

Vážení rodiče, v důsledku aktuálních opatření vlády ČR a příslušných ministerstev PROSÍME s platností od 1. 9. 2020: 1) Do budovy vstupujte pouze, pokud na sobě nepociťujete žádné příznaky infekčního onemocnění. V opačném případě ZVOŇTE a vyčkejte před budovou. 2) U dveří si dezinfikujte ruce. 3) Při vyzvedávání dítěte po obědě – ZVOŇTE na příslušnou třídu a vyčkejte před vstupem do budovy, až budete vyzvání učitelkou pro vstup do šaten. 4) V šatně se zdržujte pouze nezbytně nutnou dobu. 5) Neodhlášený oběd si vyzvedněte od 11:00 – 11:30 hod ve školní jídelně – vchod do spojovací chodby v místě před pavilonem A. 6) Škola nebude vyžadovat od rodičů prohlášení o bezinfekčnosti dítěte. Bc Kateřina Nováková, ředitelka školy
zveřejněnil: 30.08.2020 Nováková Kateřina Bc.


Provoz dětského hřiště opět obnoven

Od 5.9. 2020 je obnoven provoz Dětského hřiště pro veřejnost. V září od 10 do 12 a od 13 do 17.00 hod. V říjnu zkrácená provozní doba do 16.00 hod. Přijďte si s dětmi pohrát, těšíme se na Vás. V průběhu celé provozní doby je přítomen správce hřiště.
zveřejněnil: 30.08.2020 Nováková Kateřina Bc.


Dětské hřiště pro veřejnost

Mateřská škola Klíček otevírá od 6.6. 2020 svou zahradu pro veřejnost. Vážení rodiče, přijďte si se svými dětmi pohrát do příjemného, čistého prostředí. Otevřeno bude každou sobotu a neděli do konce června a potom od září do poloviny října. V době od 10 do 12 a od 13 do 17 hod. Vchod bránou do dvora školy. Po celou dobu je na místě přítomen správce hřiště. Můžete si přinést svá odrážedla, míče, nebo hračky na písek. Při příznivého počasí je možné sprchování dětí v našem mlhovišti. Těšíme se na Vás Bc. Kateřina Nováková, ředitelka školy
zveřejněnil: 03.06.2020 Nováková Kateřina Bc.